Visie & Beleidsplein

Inventarisatie provinciaal beleid voor sport en bewegen

Hoyng, J., Roques, C., & Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2007). Inventarisatie provinciaal beleid voor sport en bewegen. Bennekom: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).

Naar aanleiding van diverse vragen van het ministerie van VWS, provincies , provinciale sportraden, gemeenten en media ten aanzien van provinciaal sport- en beweegbeleid heeft NISB een inventarisatie van het sport- en beweegbeleid van de provincies gemaakt. Sport en bewegen krijgt als thema meer en meer aandacht van de provinciale overheid. In 2006 zijn diverse provincies gestart met het formuleren of vernieuwen van hun sportnota. Een overzicht van thema's en doelstellingen van het provinciale sportbeleid kan als hulpmiddel gebruikt worden bij het formuleren van nieuw provinciaal sport- en beweegbeleid.

Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jeroen Hoyng
Colette Roques
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
provinciaal beleid
sportbeleid