Visie & Beleidsplein

De invoering van de wmo

gemeentelijk beleid in 2007

Houten, G. van, Tuynman, M., & Gilsing, R. (2008). De invoering van de wmo: gemeentelijk beleid in 2007. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Worden de doelen van de Wmo behaald en draagt de wet bij aan de werking van het systeem als geheel? Het ministerie van VWS verstrekte het SCP de opdracht onderzoek uit te voeren om de Wmo te evalueren. Deze rapportage is het eerste tussenrapport op weg naar het eindrapport dat eind 2009 zal worden afgerond.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Download(s)

De invoering van de wmo : gemeentelijk beleid in 2007

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Gijs van Houten
Mathijs Tuynman
Rob Gilsing

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
wet maatschappelijke ondersteuning