Visie & Beleidsplein

Bevordering van intrinsiek sportplezier

onderzoek naar jeugdgerichtheid in de sport

Martelaer, K. de, & Knop, P. de (1998). Bevordering van intrinsiek sportplezier: onderzoek naar jeugdgerichtheid in de sport.

Plezierbeleving is één van de belangrijkste motieven bij kinderen om te (blijven) sporten. Intrinsiek gemotiveerde kinderen zijn dan ook minder geneigd te stoppen met hun sportbeoefening. Ze hebben positieve gevoelens tijdens het sporten en zijn vooral geïnteresseerd in het leerproces. Om het intrinsiek sportplezier bij jongeren te bevorderen, dienen de volwassenen die sport voor jongeren organiseren en begeleiden, rekening te houden met datgene wat jongeren zelf 'beweegt'. Om te weten hoe jongeren sport beleven, werd in Vlaanderen een interuniversitair onderzoek gedaan naar de jeugdgerichtheid in de georganiseerde sport. Een belangrijk uitgangspunt is dat wordt vertrokken van de belevingswereld van de jongeren, wat zich in onze studie concreet vertaald heeft in een belevingsonderzoek.

Uitgever(s): Vereniging van Gymnastiek-onderw©¦zers (L. en M.O.) in Nederland en haare afdeelingen,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Kristine de Martelaer
Paul de Knop

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
jeugd
jeugdbeleid
jeugdparticipatie
jeugdsport
leden
motivatie
tevredenheid