Visie & Beleidsplein

Go!

geïnspireerd op weg met combinatiefuncties sport en onderwijs

Kusters, J.J.M., Rosenboom, A., Gercama, R., Heijkoop, C., Verboon, H., Oosterveld, D., & Egdom, H. van (2008). Go!: geïnspireerd op weg met combinatiefuncties sport en onderwijs. Nieuwegein: Arko Sports Media.

Deze publicatie start met de pilots uit het primair onderwijs, gevolgd door pilots uit het speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en sluit af met de pilots uit de sportvereniging. Elk hoofdstuk beschrijft in elk geval één pilot, en is aangevuld met praktijkverhalen en ervaringen van combinatiefunctionarissen en betrokken scholen en verenigingen. Deze verscheidene rollen die de combinatiefunctionaris kan vervullen, worden per hoofdstuk puntsgewijs behandeld, waarbij uitgelicht wordt wat er bereikt is en welke producten ontwikkeld zijn. Tot slot wordt aan het einde van elk hoofdstuk kort samengevat wat de meerwaarde is van de combinatiefunctionaris.

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

J.J.M. Kusters
A. Rosenboom
Renske Gercama
Cora Heijkoop
Hans Verboon
Dick Oosterveld
Hans van Egdom

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

combinatiefunctionarissen
onderwijs
sport (algemeen)