Visie & Beleidsplein

Beleidsbrief breedtesport

(1999). Beleidsbrief breedtesport. Den Haag: Ministerie van VWS.

In de beleidsbrief Breedtesportimpuls die op 18 juni 1999 aan de Tweede Kamer is aangeboden, wordt het rijksbeleid gericht op de versterking van de breedtesport uiteengezet. Uitgangspunt is de waarde van de breedtesport op het lokale niveau, zowel binnen de sport als daarbuiten. De diverse knelpunten van de lokale sportaanbieders en de nieuwe eisen die sporters aan hen stellen zijn het vertrekpunt van het beleid: sportaanbieders moeten zo toegerust of ondersteund worden dat zij om kunnen gaan met deze nieuwe eisen en dat de maatschappelijke mogelijkheden die sport biedt ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Naast de reeds bestaande aandacht voor de breedtesportontwikkeling, die voornamelijk gericht is op de landelijke sportorganisaties, wordt in deze beleidsbrief een belangrijke impuls gegeven aan de versterking van het lokale sportbeleid van gemeenten. Dat maakt het mogelijk dat het lokale sportaanbod versterkt wordt, beter ingebed wordt in de lokale sociale infrastructuur en dat verbindingen worden gelegd met andere sectoren zoals het onderwijs, het wijkbeheer en de preventieve gezondheidszorg. Gemeenten worden gestimuleerd bij de versterking van de lokale breedtesportinfrastructuur gebruik te maken van de reeds door sportondersteuningsorganisaties ontwikkelde producten en diensten. Voor de realisering van de lokale breedtesportimpuls bij gemeenten is gekozen voor een tijdelijke stimuleringsregeling die het mogelijk maakt dat meerjarige innovatieve sportprogramma's van gemeenten worden ondersteund.

Uitgever(s): Ministerie van VWS,

Download(s)

Beleidsbrief breedtesport

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

breedtesportimpuls
gemeenten
sportstimulering
subsidies