Visie & Beleidsplein

Sociaaleconomische verschillen in sportdeelname

het belang van de buurt, omstandigheden in het huishouden en persoonlijke cognitie ten aanzien van bewegen

Kamphuis, C.B.M., Lenthe, F.J. van, Giskes, K., Huisman, M., Brug, J., & Mackenbach, J.P. (2008). Sociaaleconomische verschillen in sportdeelname: het belang van de buurt, omstandigheden in het huishouden en persoonlijke cognitie ten aanzien van bewegen.

Sociaaleconomische verschillen in gezondheid bestaan sinds mensenheugenis. Mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) zijn gemiddeld vaker ziek en leven korter dan mensen met een hogere sociaaleconomische positie. Onderzoekers proberen deze sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verklaren en zoeken naar aanknopingspunten om ze te verkleinen. Een belangrijk aanknopingspunt is het feit dat meerdere vormen van ongezond gedrag, bijvoorbeeld weinig lichaamsbeweging, ongezonde eetgewoonten en roken, vaker voorkomen onder mensen met een lage dan hoge SES. Het stimuleren van een gezond leefpatroon onder mensen met een lage SES zou er dus aan kunnen bijdragen dat ze minder vaak ziek zijn en langer leven. Maar hoe doe je dat? Wat maakt nu bijvoorbeeld dat mensen met een lage SES over het algemeen minder bewegen? En welke factoren die bij de verklaring een rol spelen, bieden aangrijpingspunten voor interventies en beleid om bewegen te bevorderen?

Uitgever(s): Vrijetijdsnetwerk,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Carlijn Kamphuis
Frank van Lenthe
Katrina Giskes
Martijn Huisman
Johannes Brug
Johan Mackenbach

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

leefstijl
sociaal-economische positie
sportbeoefening