Visie & Beleidsplein

Sport en beweging in de buurt

Bronkhorst, M., & Hertog, F. den (2008). Sport en beweging in de buurt.

In het onderzoek De Gezonde Wijk is gezocht naar relaties tussen de mate van bewegen van respondenten en de fysieke kenmerken van de buurt waarin zij wonen. Van de vier onderzochte buurten voldoen de bewoners in de meest stedelijke buurt het meest vaak aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) en hebben zij het minst vaak overgewicht. In het onderzoeksrapport hebben we dit vooral in verband gebracht met de mate van bewegen bij dagelijkse activiteiten (boodschappen doen, wijze van transport naar werk en school enz.). De antwoorden op de algemene vraag naar deelname aan sportieve activiteiten leveren een vergelijkbaar beeld op. Bij inzoomen op specifieke activiteiten, blijkt dat dit eigenlijk alleen geldt voor wandelen en fietsen. Bij het beoefenen van andere sporten, hetgeen bewoners in alle onderzochte buurten veel minder vaak doen, zijn de verschillen veel kleiner. We concluderen dat de wijze waarop het groen in de buurten is georganiseerd een belangrijke rol kan spelen in de mate waarin bewoners bewegen in hun vrije tijd.

Uitgever(s): Vrijetijdsnetwerk,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marianne Bronkhorst
Frank den Hertog

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

buurten
ruimtelijke ordening
wijken