Visie & Beleidsplein

Sportief in de buurt!

de schoolsportvereniging

nulmeting onder kinderen, ouders, trainers en leerkrachten

Boonstra, N., Wonderen, R. van, & Hermens, N. (2008). Sportief in de buurt!: de schoolsportvereniging, nulmeting onder kinderen, ouders, trainers en leerkrachten. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Deze publicatie bevat de uitkomsten van de eerste meting naar de werkzaamheid van de schoolsportvereniging in Rotterdam. Opvallend zijn de positieve ervaringen van zowel kinderen, ouders, leerkrachten als trainers met de schoolsportvereniging. Trainers en leerkrachten zijn vooral tevreden omdat zij menen dat de opzet van de schoolsportvereniging bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen: ze krijgen een gevoel van eigenwaarde, leren met gedragsregels omgaan en ontwikkelen sociale competenties.

Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut,

Download(s)

Sportief in de buurt! : de schoolsportvereniging: nulmeting onder kinderen, ouders, trainers en leerkrachten

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Nanne Boonstra
Ron van Wonderen
Niels Hermens

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

evaluatie
niet-westerse allochtonen
primair onderwijs
schoolsport
schoolsportverenigingen
sport en bewegen in de buurt
sportstimulering
wijken