Visie & Beleidsplein

(On)beperkt sportief

monitor sportdeelname van mensen met een handicap 2008

Lindert, C. van, Jong, M. de, & Dool, R. van den (2008). (On)beperkt sportief: monitor sportdeelname van mensen met een handicap 2008. Nieuwegein: Arko Sports Media.

Dit boek geeft een beeld van de sportdeelname van zowel lichamelijk gehandicapten (motorisch, visueel, auditief) als verstandelijk gehandicapten (volwassenen en kinderen). Verschillen tussen mensen met en zonder handicap worden inzichtelijk gemaakt. Bovendien geeft het onderzoek een nadere verklaring van de achtergronden van die verschillen en aangrijpingspunten om de sportdeelname van gehandicapten te stimuleren. Zie www.mulierinstituut.nl/gehandicaptensport voor meer informatie.

Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut,