Visie & Beleidsplein

Teacch in beweging

een onderzoek naar het effect van Teacch op de gedragingen van kinderen met een autisme spectrum stoornis tijdens de bewegingsles

Wesenbeek, T. (2008). Teacch in beweging: een onderzoek naar het effect van Teacch op de gedragingen van kinderen met een autisme spectrum stoornis tijdens de bewegingsles. Sittard: Fontys sporthogeschool.

Bewegingslessen zijn voor kinderen met een autisme spectrum stoornis moeilijke en vooral confronterende lessen. De oorzaak hiervan kan verklaard worden aan de hand van de drie kernproblemen van deze ontwikkelingsstoornis. Van het sociale gedrag wordt erg veel gevraagd. De kinderen bewegen in groepsverband en worden gedwongen sociaal en fysiek contact met andere kinderen te maken. Ze moeten op hun beurt wachten, in een rij gaan zitten, om de beurt gaan en samenspelen met andere kinderen. Het tweede kernprobleem is communicatie. Problematische situaties van dit kernprobleem ontstaan zodra het kind moet reageren op zijn/haar naam, andere op een herkenbare manier aanspreken, informatie opnemen en vertalen naar eigen handelen en het kunnen aangeven van zijn/haar eigen emotionele en lichamelijke toestand. Het derde kernprobleem is het voorstellingsvermogen, niet alleen van de ander, maar ook van de signalen die het eigen lichaam afgeeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het weten dat je water moet drinken als je erg veel gezweet hebt. Ook het rekening houden met een ander en het kunnen inschatten van de omgevingsfactoren zoals de leerkracht, de overige kinderen, de locatie, de materialen en de constante verandering van opstelling en organisatie geven problemen(Hoving-Nieboer & Quak, 2002). Dit onderzoek heeft zich gericht op bovenstaande problematische situaties en onderzocht op welke manier kinderen met ASS deel kunnen nemen aan een bewegingsles, waarbij ze zo min mogelijk geconfronteerd worden met de drie kernproblemen. Aan de hand van een literatuur onderzoek is geconcludeerd dat de interventie training TEACCH uitermate geschikt is om te beantwoorden aan de probleemstelling. TEACCH staat voor; "Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children". Een belangrijk principe van deze interventie training is "structured teaching" vrij vertaald gestructureerd onderwijs. Onderdelen van dit principe zijn het structureren van de omgeving en tijd waarin de autist zich bevindt en het gebruik maken van visuele hulpmiddelen om individuele taken duidelijk te maken. Hierbij kan gedacht worden aan het gebruik van een individueel werksysteem. Door middel van een praktijk onderzoek, afgenomen op acht kinderen met een autisme spectrum stoornis, is onderzocht of het toepassen van bovengenoemde principes van "strutured teaching" bijdragen aan een de reductie van gedragsproblemen. Daarbij is door middel van observaties bekeken hoe kinderen met ASS reageren op het individuele werksysteem tijdens de bewegingsles. De analyse van de onderzoeksresultaten heeft door middel van een t-test uitgewezen dat het individuele werksysteem een significant effect heeft op de gedragingen van kinderen tijdens de bewegingslessen. Daarnaast zijn de evaluaties van de groepsleerkrachten en autisme specialisten van de Pi school uiterst positief over het toepassen van dit werksysteem.

Uitgever(s): Fontys sporthogeschool,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Thijs Wesenbeek

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

autisme
bewegingsonderwijs
kinderen