Visie & Beleidsplein

Ruimtelijke behoefte buitensportcomplexen tot 2013

(2006). Ruimtelijke behoefte buitensportcomplexen tot 2013. Den Haag: Gemeente Den Haag, Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn, Sector Sport en Cultuur.

Begin 2005 is het onderzoek "Ruimte voor sport in Den Haag, nu en in de toekomst" afgerond. De doelstelling van het onderzoek was: het verkrijgen van inzicht in vraag en aanbod met betrekking tot de Haagse sportvoorzieningen in het algemeen en de uitbreidingsgebieden in het bijzonder tot 2013. Doel van deze notitie is om op basis van de conclusies uit het accommodatieonderzoek "Ruimte voor sport in Den Haag" en met een gedegen onderbouwing een helder advies uit te brengen voor de te behouden en de her te bestemmen sportvelden.

Uitgever(s): Gemeente Den Haag, Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn, Sector Sport en Cultuur,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

ruimtelijke ordening
sportaccommodaties
sportvelden
steden
toekomst