Visie & Beleidsplein

Provinciaal sportbeleid 2008

een quick scan op basis van de Menukaart Sport en Bewegen

Lucassen, J.M.H., Jong, M. de, & Breedveld, K. (2008). Provinciaal sportbeleid 2008: een quick scan op basis van de Menukaart Sport en Bewegen. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

Op 16 september 2008 vond de Conferentie Provinciaal Sportbeleid als bijdrage aan Nederland Sportland plaats. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de provincie Noord-Brabant en het directeurenoverleg van de provinciale sportraden (IOS). Doel van de conferentie was na te gaan of tussen belanghebbenden bij het provinciale sportbeleid strategische beleidsafstemming wenselijk en mogelijk is. Het Mulier Instituut heeft op verzoek van de initiatiefnemers van de conferentie een overzicht gemaakt van het sportbeleid zoals dat op dit moment door de provinciale overheden is vastgelegd. Hiervoor werden bijna dertig provinciale (sport)beleidsnota's geïnventariseerd en systematisch geanalyseerd met behulp van de Menukaart Sport en Bewegen. In dit boekje worden de belangrijkste resultaten van deze quick scan weergegeven. De rapportage begint met de historie van het provinciaal sportbeleid en wordt afgerond met een serie conclusies.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jo Lucassen
Marcia de Jong
Koen Breedveld

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

provinciaal beleid
provincies
sport (algemeen)
sportbeleid