Visie & Beleidsplein

Jeugdbeleid in Amsterdam

vrijetijdsbesteding voor jongeren

de stadsdelen vergeleken

(2008). Jeugdbeleid in Amsterdam: vrijetijdsbesteding voor jongeren, de stadsdelen vergeleken. Amsterdam: Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam.

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het beleid voor vrijetijdsbesteding voor jongeren van 12 tot 18 jaar in 9 Amsterdamse stadsdelen.

De volgende vragen stonden daarbij centraal:

  1. Wat zijn de verschillen tussen de stadsdelen enerzijds in aantallen jongeren en de daaruit volgende vraag en anderzijds in aanbod van voorzieningen voor vrijetijdsbesteding voor jongeren?
  2. Hoe doelmatig en doeltreffend voeren de stadsdelen hun opdrachtgeversrol uit naar het jongerenwerk?
  3. Worden de beoogde resultaten van het jongerenwerk door de instellingen gerealiseerd?
  4. Wat zijn de succesfactoren in de uitvoering door de welzijnsinstellingen om een passend aanbod van het jongerenwerk aan te bieden?

Uitgever(s): Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam,

Download(s)

Jeugdbeleid in Amsterdam : vrijetijdsbesteding voor jongeren : de stadsdelen vergeleken

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
jeugd
jeugdbeleid
jongeren
vrijetijdsbesteding