Visie & Beleidsplein

Adviesrapport

ruimte voor sport in Groningen

Hoekman, R. (2008). Adviesrapport: ruimte voor sport in Groningen. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

De afgelopen jaren hebben in de gemeente Groningen verschillende uitbreidingen plaatsgevonden in de ruimte voor sport. De gemeente veronderstelt dat haar huidig aanbod in sportvoorzieningen op orde is. De verwachting is dat de sportdeelname in de toekomst, onder andere ten gevolge van de bevolkingsontwikkeling, op een ander peil ligt. Hierdoor is het huidige aanbod voor de toekomst mogelijk niet toereikend. Tegen deze achtergrond heeft het W.J.H. Mulier Instituut de ruimtebehoefte in Groningen voor binnen- en buitensport onder de loep genomen. Het tabellenrapport dat hieruit is voortgekomen geeft een beeld van de overschotten en tekorten die zich voordoen in het aanbod van sportvoorzieningen. Aanvullend op dit tabellenrapport is dit adviesrapport geschreven. In dit adviesrapport zijn de conclusies uit het ruimteonderzoek zoveel mogelijk vertaald naar concrete maatregelen.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Download(s)

Adviesrapport Ruimte voor sport in Groningen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Remco Hoekman

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Groningen
ruimtelijke ordening
sportaccommodaties