Visie & Beleidsplein

Ruimte voor sport in Groningen

een vraag-aanbod analyse van buitensport- en binnensportaccommodaties, 2008-2030

Frelier, M., & Hoekman, R. (2008). Ruimte voor sport in Groningen: een vraag-aanbod analyse van buitensport- en binnensportaccommodaties, 2008-2030. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

Gemeente Groningen heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in haar sportinfrastructuur. Aan de hand van het ruimte instrument van het W.J.H. Mulier Instituut is gekeken of de gemeente Groningen over voldoende sportaccommodaties beschikt in 2008. Eveneens is gekeken of het voorzieningenniveau voor de toekomst toereikend is. De behoefte van de Groningse burger aan binnen- en buitensportvoorzieningen is bepaald voor de periode 2008 tot 2030, waarbij berekeningen zijn uitgevoerd voor de jaren 2008, 2012, 2016, 2020 en 2030. De resultaten van het onderzoek zijn in dit rapport beschreven.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Download(s)

Ruimte voor sport in Groningen : een vraag-aanbod analyse van buitensport- en binnensportaccommodaties, 2008-2030

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Madeleine Frelier
Remco Hoekman

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Groningen
ruimtelijke ordening
sportaccommodaties