Visie & Beleidsplein

Verantwoording gemeentelijk gezondheidsbeleid

visiedocument als opgesteld door de projectgroep en vastgesteld door de stuurgroep zichtbare zorg openbare gezondheidszorg

(2008). Verantwoording gemeentelijk gezondheidsbeleid: visiedocument als opgesteld door de projectgroep en vastgesteld door de stuurgroep zichtbare zorg openbare gezondheidszorg.

Voor gemeenten is het belangrijk dat zij zich kunnen verantwoorden over de kwaliteit van het gevoerde beleid naar het rijk en de burger. Hoe gemeenten dit kunnen gaan doen, wordt uitgewerkt in dit visiedocument. Het visiedocument vormt de basis voor het ontwikkelen van het kwaliteitskader voor het gemeentelijk gezondheidsbeleid. Het uiteindelijke doel van het kwaliteitskader is om gemeenten hun kwaliteitsbevorderende rol in te laten vullen.

Uitgever(s):

Download(s)

Verantwoording gemeentelijk gezondheidsbeleid : visiedocument als opgesteld door de projectgroep en vastgesteld door de stuurgroep zichtbare zorg openbare gezondheidszorg

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
gezondheidsbeleid
lokaal beleid