Visie & Beleidsplein

Participeren in wmo-beleid

ontwerpen, adviseren, vernieuwen

handreiking voor wmo-raden en belangenorganisaties

Nederland, T., Lammerts, R., & Dogan, G. (2008). Participeren in wmo-beleid: ontwerpen, adviseren, vernieuwen, handreiking voor wmo-raden en belangenorganisaties. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Deze brochure is geschreven voor leden van Wmo-raden en leden van belangenorganisaties. De inhoud gaat over drie verschillende strategieën om invloed uit te oefenen op het Wmo-beleid van gemeenten: ontwerpen van Wmo-beleid, adviseren over Wmo-beleid, en vernieuwen van Wmo-beleid. De handreiking beschrijft de voor- en nadelen van deze strategieën. Ook zijn er suggesties om in de toekomst als Wmo-raad of belangenorganisatie de gekozen strategie effectief toe te passen.

Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut,

Download(s)

Participeren in wmo-beleid : ontwerpen, adviseren, vernieuwen : handreiking voor wmo-raden en belangenorganisaties

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Trudi Nederland
Rob Lammerts
Gülsen Dogan

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
lokaal beleid
wet maatschappelijke ondersteuning