Visie & Beleidsplein

Kadernota lokaal gezondheidsbeleid 2004-2007

gemeente Best

(2004). Kadernota lokaal gezondheidsbeleid 2004-2007: gemeente Best. Best: Gemeente Best.

In deze kadernota is de centrale doelstelling van het lokale gezondheidsbeleid van de gemeente Best in de periode van 2004 tot met 2007 beschreven, te weten het handhaven en/of bevorderen van (gelijke kansen op) een optimale gezondheid van de inwoners uit Best en waar mogelijk gezondheidsproblemen/-bedreigingen voorkomen. Voortvloeiend uit deze doelstelling hebben wij het kader geformuleerd, waar het lokale gezondheidsbeleid zich in deze periode dient te richten. Dit kader wordt gevormd door drie aandachtsvelden, te weten:

  1. Preventie van collectieve gezondheidsproblemen.
  2. Versterken van de eerstelijnszorg.
  3. Gevolgen van de nieuwe Wet Maatschappelijk Ondersteuning.

Uitgever(s): Gemeente Best,

Download(s)

Kadernota lokaal gezondheidsbeleid 2004-2007 : gemeente Best

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezondheidsbeleid
lokaal beleid