Visie & Beleidsplein

Ruimte voor sport in Houten

een vraag-aanbod analyse van buitensport- en binnensportaccommodaties, 2007-2015

Hoekman, R. (2008). Ruimte voor sport in Houten: een vraag-aanbod analyse van buitensport- en binnensportaccommodaties, 2007-2015. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

In dit rapport is verslag gedaan van een vraag-aanbod analyse van buitensport- en binnensportaccommodaties in de gemeente Houten. De tijdshorizon was de periode 2007-2015. Er zijn berekeningen uitgevoerd voor de jaren 2007, 2011 en 2015.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Download(s)

Ruimte voor sport in Houten : een vraag-aanbod analyse van buitensport- en binnensportaccommodaties, 2007-2015

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Remco Hoekman

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
ruimtelijke ordening
sportaanbod
sportaccommodaties