Visie & Beleidsplein

Tweede tussenrapportage wmo evaluatie

ondersteuning en participatie van mensen met een lichamelijke beperking

een jaar na invoering van de wmo

Marangos, A.M., Cardol, M., & Klerk, M.M.Y. de (2008). Tweede tussenrapportage wmo evaluatie: ondersteuning en participatie van mensen met een lichamelijke beperking, een jaar na invoering van de wmo. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

In deze tweede tussenrapportage van het Wmo-evaluatieonderzoek staan de ervaringen van mensen met matige of ernstige lichamelijke beperkingen met de Wmo centraal. Onder meer is gekeken naar hun bekendheid met en gebruik van de Wmo en naar hun ervaringen met de overgang van hulp bij het huishouden van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten naar de Wmo. Ook is nagegaan of er verschuivingen zijn opgetreden in de ondersteuning van mensen met beperkingen en in hun deelname aan de samenleving. Is bijvoorbeeld het gebruik van informele zorg toegenomen of is de maatschappelijke participatie veranderd? Hierbij is het van belang te realiseren dat mensen met beperkingen ongeveer een jaar na de invoering van de Wmo zijn bevraagd. Het gaat dus om de eerste ervaringen. De effecten van de Wmo op langere termijn vallen pas over een paar jaar vast te stellen.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Download(s)

Tweede tussenrapportage : wmo evaluatie : ondersteuning en participatie van mensen met een lichamelijke beperking : een jaar na invoering van de wmo

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Anna Maria Marangos
Mieke Cardol
Mirjam de Klerk

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

evaluatie
mensen met een lichamelijke beperking
wet maatschappelijke ondersteuning