Visie & Beleidsplein

Thuiswedstrijd in een vreemd land

een sociaal wetenschappelijke analyse van voetbal in eigen kring

Ramsahai, S. (2008). Thuiswedstrijd in een vreemd land: een sociaal wetenschappelijke analyse van voetbal in eigen kring. Utrecht: Utrecht University.

Allochtone voetbalclubs bevorderen de integratie van hun leden in de samenleving. Zij vervullen een brugfunctie tussen hun achterban en de autochtone bevolking. Tot deze conclusie komt Sieuwpersad Ramsahai in zijn proefschrift, getiteld 'Thuiswedstrijd in een vreemd land: een sociaal-wetenschappelijke analyse van voetbal in eigen kring'. Zo blijken leden van allochtonen voetbalverenigingen - in tegenstelling tot wat algemeen wordt verondersteld - even goed te participeren op de arbeidsmarkt als leden van gemengde clubs.

Uitgever(s): Utrecht University,

Download(s)

Thuiswedstrijd in een vreemd land

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Sieuwpersad Ramsahai

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

immigratie
integratie
minderheidsgroepen
multiculturele samenleving
nieuwe Nederlanders
proefschriften
sport (algemeen)
sportverenigingen
voetbal