Visie & Beleidsplein

Kenniscentra in Nederland

een inventariserend onderzoek naar kenmerken en groei van het aantal kenniscentra

Ketting, E. (2002). Kenniscentra in Nederland: een inventariserend onderzoek naar kenmerken en groei van het aantal kenniscentra. Den Haag: Sociaal cultureel Planbureau (SCP).

Op verzoek van de minister voor het grotestedenbeleid heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderzoek gedaan naar kenniscentra in Nederland. Uit de inventarisatie blijkt dat vooral het aantal centra dat zich als kenniscentrum presenteert de afgelopen jaren sterk is gestegen. Zij zien het als hun taak kennis te verzamelen en te ordenen, deze beschikbaar te stellen en zelfs actief te verspreiden. Ook bemiddelen zij als makelaar tussen vraag en aanbod daarvan. De website van het kenniscentrum speelt een belangrijke rol in deze bemiddeling. Een overzicht van de sites is in een bijlage opgenomen.

Uitgever(s): Sociaal cultureel Planbureau (SCP),

Download(s)

Kenniscentra in Nederland : een inventariserend onderzoek naar kenmerken en groei van het aantal kenniscentra

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Evert Ketting

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

kennisinstituten
kennismanagement