Visie & Beleidsplein

Sport in zicht

kwalitatief onderzoek naar het sport- en bewegingsgedrag van mensen met een visuele beperking

Wagemakers, M. (2008). Sport in zicht: kwalitatief onderzoek naar het sport- en bewegingsgedrag van mensen met een visuele beperking. Tilburg: Universiteit van Tilburg.

De vraagstelling die in dit onderzoek centraal staat, luidt als volgt: hoe beleven mensen met een visuele beperking sport en bewegen en welke factoren zijn van invloed op hun sport- en bewegingsgedrag? De doelstelling van dit belevingsonderzoek is allereerst inzicht verkrijgen in de belevingswereld, de motieven en wensen van mensen met een visuele beperking met betrekking tot sport en bewegen. De tweede doelstelling is het verkrijgen van inzicht in de factoren die van invloed zijn op hun sport- en bewegingsgedrag teneide een aanzet te kunnen geven ten aanzien van het vergroten van de mogelijkheden op het gebied van sport en bewegen voor mensen met een visuele beperking.

Uitgever(s): Universiteit van Tilburg,

Download(s)

Sport in zicht : kwalitatief onderzoek naar het sport- en bewegingsgedrag van mensen met een visuele beperking

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marloes Wagemakers

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

lichaamsbeweging
mensen met een beperking
mensen met een visuele beperking
scripties
sport (algemeen)