Visie & Beleidsplein

De gezonde stad, driemaal beter

leeft beter, woont beter, zorgt beter

Dam, J.J.M. ten (2008). De gezonde stad, driemaal beter: leeft beter, woont beter, zorgt beter. Zwolle: Hogeschool Windesheim.

Deze tekst is de uitgeschreven versie van de uitgesproken lectorale rede. Aan de orde komt eerst de thematiek van het lectoraat, gezondheid. Het gaat hierbij speciaal om ongelijkheid in gezondheid en over de toespitsing van het lectoraat: aanpak en preventie van overgewicht. Dan volgt een schets over de aanpak hiervan en de verschillende lijnen die hierin te onderkennen zijn: voorlichting, de community-benadering, de ketenbenadering en integraal gezondheidsbeleid. Vervolgens wordt de 'natuurlijke omgeving' van het lectoraat beschreven: de stad Zwolle en het Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht Zwolle van VU-Windesheim. Tenslotte bespreekt de tekst de opzet van het lectoraat in de drie lijnen die ontwikkeld worden: Gezond Leven, Gezonde Omgeving en Gezonde Zorg.

Uitgever(s): Hogeschool Windesheim,

Download(s)

De gezonde stad, driemaal beter : leeft beter, woont beter, zorgt beter

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Joop ten Dam

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gezondheidsbeleid
gezondheidsbevordering
gezondheidsverschillen
lezingen