Visie & Beleidsplein

Nooit meer dezelfde

gevolgen van misdrijven voor slachtoffers

Wittebrood, K., & Lamet, W. (2009). Nooit meer dezelfde: gevolgen van misdrijven voor slachtoffers. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

In 2008 werden in Nederland ruim vijf miljoen mensen het slachtoffer van criminaliteit. Het merendeel van deze slachtoffers zegt nauwelijks lichamelijk letsel of financiële schade te hebben geleden en de emotionele problemen zijn meestal beperkt gebleven. Er is echter ook een groep slachtoffers die wel ernstige gevolgen ondervindt. Om de juiste hulp en steun aan hen te bepalen heeft het ministerie van Justitie het SCP gevraagd onderzoek te doen naar de gevolgen van misdrijven die slachtoffers ervaren. In deze studie zijn de gevolgen op drie manieren in kaart gebracht: via systematisch literatuuronderzoek, analyses van grootschalige slachtofferenquêtes en interviews met slachtoffers.

Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Karin Wittebrood
Willemijn Lamet

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

criminaliteit
emotionele ontwikkeling
mishandeling
onderzoeken