Visie & Beleidsplein

Gezondheid en milieu in ruimtelijke plannen

ontwikkeling van een afwegingskader ter ondersteuning van beleidmakers bij integrale beleidsafwegingen ten aanzien van de lokale leefomgeving

Dreijerink, L., Kruize, H., & Kamp, I. van (2008). Gezondheid en milieu in ruimtelijke plannen: ontwikkeling van een afwegingskader ter ondersteuning van beleidmakers bij integrale beleidsafwegingen ten aanzien van de lokale leefomgeving. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Om lokale beleidmakers te ondersteunen bij het maken van integrale beleidsafwegingen ten aanzien van de leefomgeving en daarbij milieu en gezondheid vroegtijdig in ruimtelijke planprocessen mee te laten nemen, ontwikkelt het RIVM in opdracht van het Ministerie van VROM een afwegingskader. Dit briefrapport beschrijft de stand van zaken ten aanzien van de ontwikkeling van het afwegingskader.

Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM),

Download(s)

Gezondheid en milieu in ruimtelijke plannen : ontwikkeling van een afwegingskader ter ondersteuning van beleidmakers bij integrale beleidsafwegingen ten aanzien van de lokale leefomgeving

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Lieke Dreijerink
Hanneke Kruize
Irene van Kamp

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

leefomgeving
milieu
planning
ruimtelijke ordening