Visie & Beleidsplein

Nota overgewicht

uit balans

de last van overgewicht

(2009). Nota overgewicht: uit balans, de last van overgewicht. Den Haag: Ministerie van VWS.

In de nota Overgewicht doet het kabinet een beroep op diverse maatschappelijke partners (zoals artsen, werkgevers, schoolbesturen en lokale overheden) om een bijdrage te leveren aan de preventie van overgewicht.

De nota beschrijft een aantal instrumenten om partijen hierbij te ondersteunen: Het bedrijfsleven moet de zelfreguleringscode aanscherpen voor reclame voor voedingsmiddelen. Doel is dat kinderen onder de twaalf jaar zo min mogelijk blootstaan aan reclame voor ongezonde voeding. Een effectief Frans programma om overgewicht bij kinderen te voorkomen, wordt vertaald naar Nederland. De zorgstandaard obesitas (die het Partnerschap Overgewicht Nederland ontwikkelt in samenspraak met het zorgveld) moet goed afgestemde ketenzorg opleveren voor mensen met overgewicht en obesitas. VWS onderzoekt of en hoe de Beweegkuur in het verzekeringspakket kan worden opgenomen. De Beweegkuur begeleidt mensen met overgewicht en een hoog risico op diabetes vanuit de eerstelijnszorg naar een leefstijl met verantwoorde voeding en voldoende beweging. Het project De gezonde schoolkantine wordt uitgebreid met een competitie en stimuleringsprijs (doel: verdubbeling van 75 naar 150 scholen).

Uitgever(s): Ministerie van VWS,

Download(s)

Nota overgewicht : uit balans: de last van overgewicht

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

BeweegKuur (project)
beleid
beleidsnota's
overgewicht
overheidsbeleid