Visie & Beleidsplein

Sport beweegt Fryslân

2010-2013

(2009). Sport beweegt Fryslân: 2010-2013. Leeuwarden: Provincie Fryslân, afdeling Zorg&Welzijn.

In vervolg op de provinciale sportnotitie Fryslân beweegt beschrijft de nota het provinciale sport- en beweegbeleid voor de periode 2010 tot en met 2013 van de provincie Friesland.

Uitgever(s): Provincie Fryslân, afdeling Zorg&Welzijn,

Download(s)

Sport beweegt Fryslân : 2010-2013

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
provinciaal beleid
provincies
sportbeleid