Visie & Beleidsplein

Subsidie- en tarievenwijzer sport- en beweegbeleid

Verhaaf, M., & Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2009). Subsidie- en tarievenwijzer sport- en beweegbeleid. Bennekom: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).

De Subsidie- en Tarievenwijzer is een handleiding voor iedereen die zich binnen de gemeente bezighoudt met de ontwikkeling, vaststelling en uitvoering van sport- en beweegbeleid.

Het proces van herijking van sportsubsidies en sporttarieven wordt in zes stappen beschreven met daarbij aandacht voor de keuzes die gemaakt moeten worden, gevolgen van die keuzes, valkuilen, tips, succes- en faalfactoren.

Deze Subsidie- en Tarievenwijzer sport- en beweegbeleid is een aanvulling op de Beleidswijzer Sport en Bewegen, de Menukaartsportenbewegen.nl en de Monitoring- en Evaluatiewijzer Sport- en Beweegbeleid. Deze vier instrumenten vullen elkaar aan maar zijn ook afzonderlijk te gebruiken. 

Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB),

Download(s)

Subsidie- en tarievenwijzer sport- en beweegbeleid

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marieke Verhaaf
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
sportbeleid
subsidies
tarieven