Visie & Beleidsplein

Sport en integratie

vanzelfsprekend maar niet vanzelf

verdiepingstudie Meedoen Allochtone Jeugd door Sport

Hoekman, R., Kemper, F., & Frelier, M. (2008). Sport en integratie: vanzelfsprekend maar niet vanzelf, verdiepingstudie Meedoen Allochtone Jeugd door Sport. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

Het meerjarige programma 'Meedoen Allochtone Jeugd door Sport' (programma Meedoen) ondersteunt 500 sportverenigingen van negen verschillende sportbonden in elf gemeenten. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt hiervoor gedurende de periode 2006-2010 middelen beschikbaar. Het programma richt zich met name op de toeleiding van allochtone jeugd naar de sportverenigingen. Zowel vanwege de kansen die het verenigingsverband biedt voor integratie als vanwege de achterstand in sportdeelname. Dit laatste wordt jaarlijks gemonitord bij alle betrokken verenigingen. Om het proces van integratie meer kwalitatief te volgen en veranderingen vast te kunnen stellen, wordt een zogeheten verdiepingstudie uitgevoerd. Voor deze studie is uit de 500 deelnemende verenigingen een vijftigtal clubs geselecteerd. In deze rapportage wordt verslag gedaan van de eerste meting. Deze rapportage is in maart 2008 afgerond. Bij 44 verenigingen konden bruikbare gegevens worden verzameld. Een afsluitende tweede meting zal in 2010 plaatsvinden.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Remco Hoekman
Fons Kemper
Madeleine Frelier

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Meedoen Alle Jeugd door Sport (project)
integratie
nieuwe Nederlanders
sportbeoefening
sportverenigingen