Visie & Beleidsplein

De sport-zorgtrajecten in beeld

eerste tussenrapportage

beschrijving, typologie en kritische succesfactoren

Buysse, W., & Duijvestijn, P. (2009). De sport-zorgtrajecten in beeld: eerste tussenrapportage, beschrijving, typologie en kritische succesfactoren. Amsterdam: DSP-groep BV.

Het vijfjarig programma Meedoen Allochtone Jeugd door Sport is erop gericht de specifieke kenmerken van sport te benutten voor opvoedings- en integratiedoelen van de allochtone jeugd. Een van de onderdelen van het programma bestaat uit de ontwikkeling en uitvoering van vijftig zogenaamde sport-zorgtrajecten. Doel van deze trajecten is door middel van sportdeelname een positieve bijdrage te leveren aan de hulpverlening aan jongeren met een jeugdzorgindicatie. Het accent ligt op gedragsverandering. Het uiteindelijke doel is reïntegratie of het voorkomen van terugval. Omdat het om een betrekkelijk nieuwe aanpak gaat, is het belangrijk om zicht te krijgen op de effectiviteit en kritische succesfactoren van de sport-zorgtrajecten. Op die manier kunnen succesvolle trajecten een bredere toepassing krijgen. In opdracht van MOgroep Jeugdzorg, de projectleider van sport-zorg, doet DSP-groep daarom onderzoek naar de sport-zorgtrajecten. De evaluatie is gestart in 2008 en loopt door tot en met 2010. Deze eerste tussenrapportage blikt terug op 2008; het jaar waarin de meeste sport-zorgtrajecten van start zijn gegaan.

Uitgever(s): DSP-groep BV,

Download(s)

De sport-zorgtrajecten in beeld : eerste tussenrapportage : beschrijving, typologie en kritische succesfactoren

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Wendy Buysse
Paul Duijvestijn

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Meedoen Alle Jeugd door Sport (project)
jeugdzorg
sport (algemeen)