Visie & Beleidsplein

Een kwestie van gezond verstand

breed preventiebeleid binnen arbeidsorganisaties

advies

(2009). Een kwestie van gezond verstand: breed preventiebeleid binnen arbeidsorganisaties, advies. Sociaal Economische Raad (SER).

Op 29 september 2008 zond de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) namens het kabinet een adviesaanvraag aan de SER over parallelle belangen bij gezondheid. Het kabinet gaat ervan uit dat allerlei actoren en domeinen een eigen belang hebben bij het realiseren van gezondheidswinst. Gelet op deze "parallellie van belangen" verzoekt de minister de raad zijn visie te geven op de vraag hoe de rijksoverheid het bedrijfsleven, kan stimuleren om hun eigen belang bij preventie te verzilveren. Ook vraagt de minister de raad aanbevelingen te doen over de versterking van de bijdrage van bedrijven aan de gezondheid van werknemers. De rijksoverheid wil namelijk voor bedrijfsleven, onderwijs en lokaal bestuur extra prikkels voor preventiebeleid creƫren, zodat het mogelijk is een beweging te maken van "nazorg" naar "voorzorg". Voorwaarde daarvoor is, dat het kabinet inzicht heeft in de mogelijkheden van gezondheidsbevordering in de onderscheiden domeinen en de omstandigheden waarmee rekening gehouden zal moeten worden.

Uitgever(s): Sociaal Economische Raad (SER),

Download(s)

Een kwestie van gezond verstand : breed preventiebeleid binnen arbeidsorganisaties : advies

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bedrijfsleven
gezondheid
gezondheidsbevordering
preventieve gezondheidszorg
werknemers