Visie & Beleidsplein

Monitor impuls brede school, sport en cultuur

rapportage 1-meting

stand per 1-10-2008 en verwachting per 1-1-2009

samenvatting

Heuvel, A. van den, Jong, M. de, & Westering, Y. van (2009). Monitor impuls brede school, sport en cultuur: rapportage 1-meting, stand per 1-10-2008 en verwachting per 1-1-2009, samenvatting. Den Haag: Sociaal Geografisch Bestuurkundig Onderzoek (SGBO).

Het kabinet heeft samen met de VNG, de gezamenlijke bestuurlijke onderwijsorganisaties, het NOC*NSF en de Cultuurformatie zich ten doel gesteld uiterlijk in 2012 tenminste 2.500 combinatiefuncties te realiseren. Dit gezamenlijk streven is vastgelegd in de bestuurlijke afspraken Impuls brede scholen, sport en cultuur tussen genoemde partijen.

In de bestuurlijke afspraken over combinatiefuncties is eveneens afgesproken dat de VNG zorg draagt voor het monitoren van de hoeveelheid gerealiseerde combinatiefuncties ten gevolge van de impuls. Hiertoe wordt jaarlijks een landelijk beeld opgesteld, waarbij de verdeling van de combinatiefuncties over de sectoren onderwijs, sport en cultuur wordt gevolgd. De VNG heeft SGBO de opdracht verleend deze monitor uit te voeren. De monitor is gestart met een nulmeting voor de G30 in juni 2008. (Bij deze impuls gaat het om nieuwe of structurele functies; de impuls is niet bedoeld om bestaande functies te bekostigen.) De laatste meting zal plaatsvinden in oktober 2013, zodat ook de eindstand (dus na afloop van 2012) kan worden vastgesteld.

Uitgever(s): Sociaal Geografisch Bestuurkundig Onderzoek (SGBO),

Download(s)

Monitor impuls brede school, sport en cultuur : rapportage 1-meting : stand per 1-10-2008 en verwachting per 1-1-2009 : samenvatting

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Annelieke van den Heuvel
Myrte de Jong
Yvonne van Westering

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

brede scholen
combinatiefunctionarissen
cultuur
monitors
sport (algemeen)