Visie & Beleidsplein

TBO/eu en TBO/nl

een vergelijking van twee methoden van tijdbestedingsonderzoek

Kamphuis, C.B.M., Dool, R. van den, Stoop, I.A.L., Adelaar, P., Haan, J. de, & Broek, A. van den (2009). TBO/eu en TBO/nl: een vergelijking van twee methoden van tijdbestedingsonderzoek. Den Haag: Sociaale en Cultureel Planbureau (SCP).

Sinds 1975 wordt om de vijf jaar het Nederlandse Tijdbestedingsonderzoek (TBO) gehouden, waarvan de methoden over de tijd heen vrijwel ongewijzigd zijn gebleven: circa 2000 respondenten houden in de eerste of tweede week van oktober een week lang een tijdbestedingsdagboek bij, waarin zijn aan de hand van een codelijst voor elk kwartier een hoofdactiviteit en, eventueel, een gelijktijdig uitgevoerde tweede activiteit noteren. Omdat er zowel voor- als nadelen kleven aan deze Nederlandse methode van tijdbestedingsonderzoek, zijn in 2005/2006 twee TBO's gehouden: één uitgevoerd volgens de gebruikelijke, Nederlandse methode (TBO/nl) en één gebaseerd op een nieuwere, Europese methode van tijdbestedingsonderzoek (TBO/eu). In dit rapport staan de verschillen tussen TBO/nl en TBO/eu centraal: verschillen in methoden, verschillen in resultaten en verschillen op kwaliteitskenmerken. Op deze manier wordt bekeken in hoeverre een verandering van methode tot veranderingen in resultaten leidt en of er verschillen zijn in datakwaliteit tussen beide methoden.

Uitgever(s): Sociaale en Cultureel Planbureau (SCP),

Download(s)

TBO/eu en TBO/nl : een vergelijking van twee methoden van tijdbestedingsonderzoek

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Carlijn Kamphuis
Remko van den Dool
Ineke Stoop
Patty Adelaar
Jos de Haan
Andries van den Broek

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

onderzoeken
onderzoeksmethoden
tijdsbesteding