Visie & Beleidsplein

Sportbeleidsplanning in Vlaanderen

een inhoudelijke en financiële analyse

Scheerder, J., Vos, S., & Pluym, K. (2009). Sportbeleidsplanning in Vlaanderen: een inhoudelijke en financiële analyse. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven.

Vanaf 1 januari 2007 ging in Vlaanderen het decreet op het lokale Sport voor Allen-beleid van start. In navolging van dit decreet maakten lokale besturen werk van de opmaak van een gemeentelijk sportbeleidsplan. Gemeenten die in het kader van hun sportbeleid aanspraak willen maken op subsidies vanwege de Vlaamse overheid dienen in dit beleidsinstrument een overzicht te geven van hun strategische en operationele doelstellingen voor de periode 2008-2013. In opdracht van het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) voerde de Afdeling Sociale Kinesiologie & Sportmanagement van de K.U.Leuven eind 2008 een onderzoek uit naar de inhoudelijke en financiële prognoses die Vlaamse gemeenten opgenomen hebben in hun sportbeleidsplan voor de periode 2008-2013. In dit rapport wordt verslag uitgebracht van deze onderzoeksopdracht.

Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven,

Download(s)

Sportbeleidsplanning in Vlaanderen : een inhoudelijke en financiële analyse

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jeroen Scheerder
Steven Vos
Kim Pluym

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Vlaanderen
beleidsnota's
onderzoeken
sportbeleid