Visie & Beleidsplein

Ik wil wel dat mijn kind leert zwemmen

een onderzoek naar de factoren die de zwemvaardigheid beïnvloeden en de rol van allochtone ouders

Wisse, E., Elling, A., & Dool, R. van den (2009). Ik wil wel dat mijn kind leert zwemmen: een onderzoek naar de factoren die de zwemvaardigheid beïnvloeden en de rol van allochtone ouders. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

In het waterrijke Nederland maakt zwemles voor de meeste ouders vanzelfsprekend onderdeel uit van de opvoeding van hun kinderen: als preventie voor verdrinking en als introductie op een nuttige en plezierige vrijetijdsbesteding. Wegens bezuinigingen is het percentage basisscholen dat zwemles aanbiedt in de laatste decennia sterk gedaald. Uit eerder onderzoek bleek dat voor de meeste autochtone kinderen niet problematisch; die leren vaak al vanaf hun vierde of vijfde jaar zwemmen via particuliere of gemeentelijke zweminitiatieven. Voor allochtone kinderen speelt het schoolzwemmen echter een veel belangrijkere rol in het behalen van hun zwemdiploma. Vanuit die achtergrond heeft het Mulier Instituut in opdracht van Vereniging Sport en Gemeenten nader onderzoek verricht naar de factoren die van invloed zijn op de zwemvaardigheid van kinderen en naar de betrokkenheid daarbij van allochtone ouders. Het onderzoek maakte deel uit van het 10-puntenplan Verbetering Zwemvaardigheid. Naast analyses op kwantitatieve bevolkingscijfers over zwemvaardigheid is met bijna honderd ouders gesproken over de vraag in hoeverre hun kinderen niet willen, kunnen en/of mogen meedoen aan het reguliere particuliere zwemaanbod.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Download(s)

Ik wil wel dat mijn kind leert zwemmen : een onderzoek naar de factoren die de zwemvaardigheid beïnvloeden en de rol van allochtone ouders

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ester Wisse
Agnes Elling
Remko van den Dool

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

jeugd
nieuwe Nederlanders
opvoeding
ouders
schoolzwemmen
zwembaden
zwemdiploma
zwemmen
zwemonderwijs
zwemvaardigheid