Visie & Beleidsplein

Uitgavenmanagement in de zorg

het effect van disease management en preventie op de zorguitgaven

Boom, J.H.C., Heijink, R., Struijs, J.N., Baan, C.A., & Polder, J.J. (2009). Uitgavenmanagement in de zorg: het effect van disease management en preventie op de zorguitgaven. Bilthoven: RIVM.

Onderzoek toont aan dat zowel preventie als disease management (DiM) een positief effect kunnen hebben op het voorkomen van en de behandeling van chronisch zieken. Preventie richt zich op het voorkomen van bepaalde risicofactoren en ziekten en in DiM-programma's wordt de zorg door verschillende behandelaars en instellingen beter op elkaar afgestemd. Zeker wanneer de verhouding tussen gezondheidswinst en kosten van preventie of een DiM-programma gunstig is, is het de moeite waard om te investeren in DiM en preventie. Dit hoeft echter nog niet te betekenen dat daardoor de totale zorguitgaven lager uitvallen. In dit rapport worden de volgende ziekten besproken: beroerte, borstkanker, diabetes mellitus, hartfalen, COPD en depressie. Daarnaast worden vaccinaties en de preventie van obesitas behandeld.

Uitgever(s): RIVM,

Download(s)

Uitgavenmanagement in de zorg : het effect van disease management en preventie op de zorguitgaven

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

J.H.C. Boom
R. Heijink
J.N. Struijs
Caroline Baan
Johannes Polder

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

COPD
borstkanker
depressie
diabetes
disease management
kosten-batenanalyse
obesitas