Visie & Beleidsplein

HBO-sport werkt!

het arbeidsmarktperspectief van afgestudeerden van de hbo-sportinstituten (Alo's)

Hilhorst, J., Elfring, M., Bosscher, R., & Steenbergen, J. (2008). HBO-sport werkt!: het arbeidsmarktperspectief van afgestudeerden van de hbo-sportinstituten (Alo's). Zwolle: lectoraat Bewegen en Gedragsbeïnvloeding (Chr. Hogeschool Windesheim).

Het ALODO (gevormd door de directeuren van de zes hbo-sportinstituten in Nederland) en de KVLO (Koninklijke Vereniging voor leraren Lichamelijke Opvoeding) willen door middel van een onderzoek inzicht krijgen in de arbeidsmarkt. Centraal staat de vraag: Waar komen de afgestudeerden terecht en hoe sluiten de bestaande hbo-sportopleidingen hierop aan? Voor het onderzoek is in de periode september tot november 2008 een telefonische enquête afgenomen bij 729 afgestudeerden van hbo-sportopleidingen afkomstig uit de afstudeerjaren 2003/2004, 2005/2006 en 2006/2007. Het onderzoek is gelijktijdig en in samenwerking uitgezet met de uitvoerders van de arbeidsmonitor sport 2008.

Uitgever(s): lectoraat Bewegen en Gedragsbeïnvloeding (Chr. Hogeschool Windesheim), Kennispraktijk - voor sport, onderwijs en gezondheid,

Download(s)

HBO-sport werkt! : het arbeidsmarktperspectief van afgestudeerden van de hbo-sportinstituten (Alo's)

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jarno Hilhorst
Meike Elfring
Ruud Bosscher
Johan Steenbergen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

arbeid
arbeidsre-integratie
beroepsonderwijs
hoger beroepsonderwijs
sport (algemeen)
sportopleidingen