Visie & Beleidsplein

Van 65 naar 75

bouwstenen voor een beleid gericht op een hogere sportdeelname

concept eindrapport

Dool, R. van den, Meulen, R. van der, & Breedveld, K. (2008). Van 65 naar 75: bouwstenen voor een beleid gericht op een hogere sportdeelname, concept eindrapport. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

De Bouwsteen Sportontwikkeling is een van de bouwstenen in het Olympisch Plan 2028. Centrale doelstelling voor de Bouwsteen Sportontwikkeling is een stijging van het aandeel mensen van zes jaar en ouder dat minimaal twaalf keer per jaar sport van 65 procent in 2007 naar 75 procent in 2016. NOC*NSF wil de aankomende jaren gericht interveniëren ten einde dit doel te bereiken en wilde daartoe najaar 2008 over inzichten beschikken die richting kunnen geven aan het nadenken over geschikte interventies. Aan het W.J.H. Mulier Instituut is gevraagd om te helpen deze inzichten te verwerven.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Download(s)

Van 65 naar 75 : bouwstenen voor een beleid gericht op een hogere sportdeelname : concept eindrapport

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Remko van den Dool
Ruud van der Meulen
Koen Breedveld

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Olympisch plan 2028
sportbeoefening