Visie & Beleidsplein

Welzijnsprestatieplan gemeente Eersel 2012-2015

(2011). Welzijnsprestatieplan gemeente Eersel 2012-2015. Eersel: Gemeente Eersel.

In 2007 is het eerste beleidsplan voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vastgesteld. Het Wmo beleidsplan is binnen de gemeente Eersel aangeboden als WelzijnsPrestatiePlan (WPP). Dat is gedaan omdat de negen prestatievelden van de Wmo logisch te combineren zijn met de andere onderdelen van het brede maatschappelijke beleid. Dit is het tweede Welzijnsprestatieplan.

Uitgever(s): Gemeente Eersel,

Download(s)

Welzijnsprestatieplan gemeente Eersel 2012-2015

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
wet maatschappelijke ondersteuning