Visie & Beleidsplein

Gezond en wel ouder worden

evidence-based richtlijnen voor gezondheidsbevordering

Nederland, T., & Vliet, K. van (2009). Gezond en wel ouder worden: evidence-based richtlijnen voor gezondheidsbevordering. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Gezondheidsbevordering voor ouderen staat overal hoog op de agenda. Nederland en ook andere landen van de Europese Unie voeren rond dat thema verschillende projecten en programma's uit. Het Verwey-Jonker Instituut heeft van april 2006 tot december 2008 meegedaan aan het door de Europese Unie gefinancierde project Health Promotion for Older People (healthPROelderly). Hierbij waren zeventien partners betrokken uit elf landen (Oostenrijk, Tsjechië, Slowakije, Duitsland, Griekenland, Italië, Nederland, Polen, Slovenië, Spanje en Engeland).

Het hoofddoel van dit Europese project was bij te dragen aan de gezondheidsbevordering onder ouderen door het opstellen van richtlijnen. De projectpartners werkten vanuit een gemeenschappelijke en brede visie op gezondheid: het versterken van gezondheid door het beïnvloeden van algemene leefomstandigheden, gezondheidsgerelateerde leefomstandigheden en gedragspatronen.

Deze brochure bevat de belangrijkste uitkomsten van het project: de evidence based richtlijnen. De richtlijnen zijn opgenomen in Deel II van deze publicatie. Deel I biedt een beeld van de gezondheid van ouderen en de stand van zaken rond de gezondheidsbevordering in Nederland.

Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut,

Download(s)

Gezond en wel ouder worden : evidence-based richtlijnen voor gezondheidsbevordering

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Trudi Nederland
Katja van Vliet

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Europese Unie
evidence-based medicine
gezondheidsbevordering
ouderen
ouderenbeleid
veroudering