Visie & Beleidsplein

Ontwikkeling in het lokaal vrijwilligersbeleid

het internationaal jaar voor de vrijwilligers

een jaar later

(2003). Ontwikkeling in het lokaal vrijwilligersbeleid: het internationaal jaar voor de vrijwilligers, een jaar later. Den Haag: SCP.

Publicatie over de ontwikkelingen binnen het vrijwilligersbeleid in Nederland. Het beeld van het vrijwilligerswerk in Nederland is overwegend positief. De participatie is internationaal gezien hoog. Toch is het aanbod in de praktijk niet zonder zorgen. Veranderingen in de samenleving hebben onmiskenbaar invloed op het vrijwilligerswerk. De motivatie verschuift: grofweg van plichtsbesef naar persoonlijke interesse, vaak niet zonder eigenbelang. Er meldt zich een nieuw type vrijwilliger: de kort-verband-vrijwilliger, shoppend, zappend; meer calculerend, en niet-ideologisch georiënteerd. Het beleid baseert zich op bovengenoemde trends om het vrijwilligerswerk eigentijds in te vullen. Het Internationaal jaar voor de vrijwilligers, 2001, heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de politieke herkenbaarheid van vrijwilligerswerk. Dat blijkt uit plaatselijke politieke discussies, beleidsnota's, en de hogere budgetten. Beoogde effecten van het beleid zijn: verbetering van de kwaliteit van dienstverlening, opvulling van leemten in het voorzieningenpakket en bevordering van maatschappelijke participatie.

Uitgever(s): SCP,

Download(s)

Ontwikkeling in het lokaal vrijwilligersbeleid : het internationaal jaar voor de vrijwilligers : een jaar later

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

onderwijs
sportverenigingen
vrijwilligersbeleid
vrijwilligerswerk
zorg en welzijn