Visie & Beleidsplein

Verbinden door voetbal

voetbalvereniging v.v. De Meern in beeld

Boonstra, N., Hermens, N. J., Koot, E., & Verhagen, S. (2009). Verbinden door voetbal: voetbalvereniging v.v. De Meern in beeld. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Deze rapportage maakt deel uit van het meerjarig project Verbinden door voetbal van het lectoraat Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling van Hogeschool Utrecht en een aantal voetbalverenigingen in de regio Utrecht. Het doel is respectvolle omgangsvormen in en rondom het veld te bevorderen en de interetnische contacten tussen individuen en groepen te verbeteren. Ook moet het project bijdragen aan voldoende (gekwalificeerde) krachten binnen voetbalverenigingen.

In dit rapport wordt de sociale situatie van de Utrechtse VV de Meern beschreven, aan de hand van enquêtes onder sporters, ouders van sporters en vrijwilligers. Samengevat kan gesteld worden dat VV de Meern een goed functionerende vereniging is. De club vervult een belangrijke sociale functie in de stad Utrecht. Wel zijn er nog enkele zaken die aandacht verdienen.

Allereerst is er een tekort aan vrijwilligers en niet alle vrijwilligers lijken over de benodigde competenties te beschikken. Andere aandachtspunten zijn de bekendheid met de huisregels van de club, de perceptie van ongewenst gedrag op de voetbalvereniging door ouders en de agressie op de vereniging die volgens de leden, ondanks de goede sfeer, te hoog is.

Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut,

Download(s)

Verbinden door voetbal : voetbalvereniging v.v. De Meern in beeld

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Nanne Boonstra
Niels Hermens
Eelco Koot
Stijn Verhagen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

normen en waarden
participatie
voetbal
vrijwillige inzet
vrijwilligers
vrijwilligersbeleid
vrijwilligerswerk