Visie & Beleidsplein

Cultuurbewonderaars en cultuurbeoefenaars

trends in cultuurparticipatie en mediagebruik

Broek, A. van den, Haan, J. de, & Huysmans, F. (2009). Cultuurbewonderaars en cultuurbeoefenaars: trends in cultuurparticipatie en mediagebruik. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Kunst en cultuur kennen bewonderaars en beoefenaars; zij die ervan genieten en zij die in hun vrije tijd zelf creatief bezig zijn. Wie zijn die bewonderaars en beoefenaars? Hoe heeft de cultuurdeelname zich in de afgelopen decennia ontwikkeld? Hebben er zich verschuivingen voorgedaan in de samenstelling van de groepen bewonderaars en beoefenaars? Hoe ontwikkelt het gebruik van media als boeken, televisie en internet zich, meer specifiek het mediagebruik voor kunst en cultuur? Hoe cultureel belangstellend en actief zijn Nederlanders in vergelijking met andere Europeanen? Vragen als deze komen in dit rapport uitgebreid aan bod. Sinds eind jaren zeventig verricht het Sociaal en Cultureel Planbureau elke vier jaar een grootschalig bevolkingsonderzoek waarin de cultuurdeelname wordt gepeild. De (vooralsnog) meest recente meting vond plaats in het najaar van 2007. Deze publicatie is een actualisering van het in 2005 verschenen SCP-rapport 'Cultuurminnaars en cultuurmijders'.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Download(s)

Cultuurbewonderaars en cultuurbeoefenaars : trends in cultuurparticipatie en mediagebruik

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Andries van den Broek
Jos de Haan
Frank Huysmans

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

cultuur
media
vrije tijd