Visie & Beleidsplein

Ontwikkeling Park Randenbroek

ruimte voor sport

naar vitale en 'brede' sportverenigingen in Park Randenbroek

Hoekman, R., & Kalmthout, J. van (2009). Ontwikkeling Park Randenbroek: ruimte voor sport, naar vitale en 'brede' sportverenigingen in Park Randenbroek. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

Gemeente Amersfoort werkt aan een structuurvisie voor de herontwikkeling van Park Randenbroek. Hierbij wenst de gemeente de ecologische structuur in stand te houden en waar mogelijk meer ruimte te bieden. Daarnaast wenst zij te komen tot oplossingen voor het gezond houden van de sportverenigingen in Park Randenbroek, waarbij het ruimtebeslag voor de sport niet groter mag worden. Welke mogelijkheden gemeente Amersfoort hiertoe heeft, is aan de hand van de volgende onderzoeksvragen door het W.J.H. Mulier Instituut onderzocht: Hoe houden we de sportverenigingen gezond en vitaal, staat het uitgangspunt om het bestaande ruimtebeslag voor de sport in het gebied niet te vergroten het vitaal houden van de sportverenigingen in de weg en wat is nodig (focus op ruimtelijke component) om één of meerdere verenigingen te laten functioneren als een 'brede' sportvereniging, zoals in de nieuwe nota omschreven?

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Download(s)

Ontwikkeling Park Randenbroek : ruimte voor sport : naar vitale en 'brede' sportverenigingen in Park Randenbroek

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Remco Hoekman
Janine van Kalmthout

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

ruimtelijke ordening
sportverenigingen
vitale sportaanbieders