Visie & Beleidsplein

Etnische tweedeling in de sport

een onderzoek in opdracht van NOC*NSF

Pengel, G., Mol, P., & Janssens, J. (1999). Etnische tweedeling in de sport: een onderzoek in opdracht van NOC*NSF. 's-Hertogenbosch: Diopter-Janssens & Van Bottenburg.

In dit onderzoek naar etnische tweedeling in de sport in Nederland komen verschillende vormen van etnische concentratie aan de orde, zoals de samenstelling van allochtone teams, de oprichting van eigen verenigingen en de opzet van eigen competities. Vervolgens wordt ingegaan op oorzaken en gevolgen van etnische tweedeling in de sport. Tot slot worden de beleidsmogelijkheden verkend om etnische tweedeling tegen te gaan.

Uitgever(s): Diopter-Janssens & Van Bottenburg,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Guus Pengel
Peter-Jan Mol
Jan Janssens

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

minderheidsgroepen
nieuwe Nederlanders
sport (algemeen)
sportbeoefening