Visie & Beleidsplein

Samenwerken

een kunst, een kracht

bijlagen

Plantinga, M., & Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2009). Samenwerken: een kunst, een kracht, bijlagen. Marije Plantinga.

Bijlagenboek behorende bij Samenwerken : een kunst, een kracht. In het kader van een afstudeeropdracht bij NISB heeft er een inventarisatie plaatsgevonden van good practices voor de doelgroepen astma/COPD en depressie.

Doel van de inventarisatie is om gehoor te geven aan de kennisbehoefte van eerstelijna zorgprofessionals in Nederland. Dit wordt gedaan door middel van good practice beschrijvingen, een weergave van succes- en faalfactoren, tips en inzicht in specifieke kenmerken van de doelgroepen.

Uitgever(s): Marije Plantinga,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marije Plantinga
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

COPD
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen
astma
depressie
goede voorbeelden
ketenaanpak
lichaamsbeweging
projecten
stages
succesfactoren