Visie & Beleidsplein

Fit for life

(on)bereikbaar doel?

quick scan sport, bewegen en ouderen 2009

Lindert, C. van, Wijlhuizen, G.J., Hopman-Rock, M., Chorus, A.M.J., Dool, R. van den, Breedveld, K., & Frelier, M. (2009). Fit for life: (on)bereikbaar doel?, quick scan sport, bewegen en ouderen 2009. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

In deze quick scan geven het W.J.H. Mulier Instituut en TNO Kwaliteit van Leven de actuele stand van zaken weer rond het thema sporten en bewegen van ouderen. Voor het onderzoek werd geput uit de talloze databestanden die beide instituten rijk zijn, alsmede uit gegevens van onder meer het SCP en het CBS. Ouderen blijken steeds vaker aan sport te doen en te bewegen. Toch sporten en bewegen grote groepen ouderen nog niet of onvoldoende. Voor zover ouderen sportief actief zijn, zijn ze dat naar verhouding nog weinig in de context van een sportvereniging. In de quick scan wordt uiteengezet wat daarvan de achtergronden zijn, en wat belangrijke factoren zijn om ouderen te stimuleren wel te sporten en te bewegen. in verenigingsverband of daarbuiten. Daarmee bevat de quick scan onmisbare informatie voor al diegenen die zich realiseren dat het sporten en bewegen van ouderen de aankomende jaren een steeds belangrijker beleidsthema zal worden.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut, TNO Kwaliteit van Leven,

Download(s)

Fit for life

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Caroline van Lindert
Gert Jan Wijlhuizen
Marijke Hopman-Rock
Astrid Chorus
Remko van den Dool
Koen Breedveld
Madeleine Frelier

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

lichaamsbeweging
ouderen
sportbeoefening
statistische gegevens