Visie & Beleidsplein

Op jacht naar goud

het topsportklimaat in Nederland, 1998-2008

Bottenburg, M. van (2009). Op jacht naar goud: het topsportklimaat in Nederland, 1998-2008. Nieuwegein: Arko Sports Media.

In dit boek worden de betekenis, effecten en gevolgen van het gevoerde topsportbeleid in Nederland geanalyseerd. Hierbij staan een aantal vragen centraal: Welke maatregelen zijn genomen om het topsportklimaat te verbeteren? Welke investeringen zijn daarmee gemoeid? Zijn de omstandigheden om topsport te beoefenen hierdoor gunstiger dan voorheen? En heeft dit ook geleid tot meer succes? De analyse richt zich tevens op de achtergronden van dit beleid. Vanuit welke filosofie, ideologie en strategie wordt het topsportklimaat verbeterd? En wat zijn daarvan de bedoelde en onbedoelde gevolgen? In de publicatie wordt geconcludeerd dat het topsportklimaat is verbeterd en dat het topsportbeleid heeft geleid tot een structurele verhoging van het prestatiepeil. Talenten krijgen meer aandacht, topsporters kunnen onder betere omstandigheden hun sport bedrijven en topsport kan rekenen op steeds meer waardering van de Nederlandse bevolking. Het beleid moet de ogen echter niet sluiten voor de keerzijden van de mondiale medaillewedloop. Het rendement van de topsportinvesteringen neem af; er zijn steeds grotere investeringen nodig om eenzelfde resultaat te behalen. Ook gaat de jacht op goud samen met een toenemende prestatiedruk en afhankelijkheid van het totale systeem voor alle betrokkenen.

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Maarten van Bottenburg

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederland
medailles
topsport
topsportbeleid
topsporters
topsportomgeving