Visie & Beleidsplein

Hangplekken, een nieuwe rage?

handleiding voor jongerenontmoetingsplaatsen en jeugdbeleid

Noorda, J., & Veenbaas, R. (2000). Hangplekken, een nieuwe rage?: handleiding voor jongerenontmoetingsplaatsen en jeugdbeleid. Amsterdam: VU Uitgeverij.

De laatste jaren is er een toenemende aandacht voor overlast van jeugd en het gebrek aan mogelijkheden voor de jeugd in de openbare ruimte. De noodzaak om daarin verandering aan te brengen staat in steeds meer gemeenten in Nederland op de politieke agenda. Rondhangplekken voor jongeren vormen volgens een recent onderzoek in bijna de helft van de gemeenten een speerpunt van jeugdbeleid. Er kan zelfs van een nieuwe rage worden gesproken. Met de hangplekken gaat het echter niet zo goed als met de voorzieningen voor kinderen. Vaak worden ze sneller afgebroken dan ze zijn opgebouwd. Gebrek aan samenwerking, bureaucratische missers en onvoldoende begeleiding van de jongeren lijken een terugkerend thema. In deze publicatie wordt aan de hand van praktijkervaringen getoond hoe hangplekken wel tot een succes kunnen worden gemaakt. Het boek is bestemd voor een breed publiek: voor lokale bestuurders en beleidsmedewerkers op het gebied van welzijn, openbare orde, ruimtelijke ordening en publieke werken en voor professionals van welzijnswerk, politie en wijkbeheer, maar ook voor jongeren en ouders, vrijwilligers en buurtbewoners.

Uitgever(s): VU Uitgeverij,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jaap Noorda
Redbad Veenbaas

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

handleidingen
hangjongeren
hangplekken
jeugd
jeugdbeleid
jongeren